Kategória: Zahraničie

Aktuálne informácie a novinky zo zahraničia. Naši členovia sú po celom svete. Trápia ich najrôznejšie starosti a sú účastníkmi, občas naozaj kurióznych situácií. Zahraničie je naša parketa!