tank
Reklama

Zbraňová amnestia je vo všeobecnosti považovaná za prevenciu páchania trestnej činnosti. Jej cieľom je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva, a tým aj zníženie rizika, že sa nimi bude páchať trestná činnosť. Pozitívom je i možnosť identifikovať zbrane, ktoré mohli byť v minulosti použité v súvislosti s trestnou činnosťou. Vo všeobecnosti sa považuje za prínos z pohľadu zaistenia bezpečnostnej situácie na Slovensku.

Nejeden krát sú však policajti policajného zboru prekvapený. Jeden muž prišiel odovzdať zbrane naložené na dvoch nákupných košíkoch. Priniesol až 34 nelegálne držaných zbraní. Aby toho nebolo málo, boli medzi nimi aj raritné historické kúsky. Zbraňová amnestia mu tým zabezpečila beztrestnosť pri odovzdaní a možnosť dodatkovej legalizácie.

ČO SA OBJAVILO V TEJTO JEDNEJ „VÁRKE“?

  • dlhé zbrane z obdobia medzivojnového a hlavne druhovojnového – pušky, samopaly, guľomety
  • samopal nemeckej výroby Vollmer-Erma zavedený v rokoch 1925 až 1930
  • samočinné pušky MP43 známe tiež ako „Sturmgewehr 44“ z obdobia druhej svetovej vojny

Aj, keď sa zdá tento srdce rvúci dar polícií rarita. Vyvediem Vás z omylu.

V Českej republike odovzdal vystrašený občan tank a delo. Chcel mať tak istotu, že tieto zbrane nebude držať nelegálne a po odstránenej funkčnosti podľa platnej legislatívy. Si rád tieto zbrane ponechá.

ČO BUDE S TÝMITO ZBRAŇAMI ĎALEJ?

Tak ako každú zbraň odovzdanú v amnestii aj tieto preskúmajú balistici Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Dôležité je predovšetkým zistiť, či neboli v minulosti použité pri páchaní trestnej činnosti.

Zbrane sú v rôznom stave, niektoré v zachovalom, niektoré v horšom (poškodené koróziou, nekompletné a podobne). Taktiež bude skúmaná ich funkčnosť. Vyzerá to, že niektoré majú aj nejaké úpravy, to však bude treba zistiť pri skúmaní: zbrane rozobrať a detailne pozrieť a odskúšať.

Dotyčný občan si bude môcť zbrane dať zaevidovať, ak bude výsledok expertíz negatívny a spĺňa podmienky na držanie alebo nosenie zbrane. Prípadne môže previesť vlastníctvo zbrane na inú osobu spĺňajúcu podmienky. Ak tak neurobí, zbraň sa stane vlastníctvom štátu.


Zdroj: FB – Ministerstvo vnútra SR a ČT24 Foto: FB – Ministerstvo vnútra SR a ČT24